Dokumentera besöket på lantbruksmuseum

När man besöker lantbruksmuseer eller gårdar som fortfarande använder gamla redskap vill man ofta kunna dokumentera sitt besök. Då är det bra att ha med sig en mobil, som ger möjlighet att ta många fotografier i god kvalitet som sedan kan sorteras i datorn. ...Read More

Från manuellt arbete till högteknologi

Jordbruket i Sverige har en lång historia. Här i Sverige har vi odlat marken och haft tamboskap ända sedan stenåldern, år 4 000 före Kristus. Sedan dess har jordbruket genomgått stora förändringar, från ett manuellt arbete till en verksamhet som till stor del är ...Read More

Gotlands lantbruksmuseum

Vid Spenarve gård, lokaliserat i Havdhem, ligger Gotlands lantbruksmuseum. Där går det att se en stor variation av gamla hushålls- och lantbruksmaskiner som visar den uppfinningsrikedom, mekanisering och hårda arbete som kännetecknat svenskt jordbruk genom tiderna. Museet vill med hjälp av föremålen lyfta fram ...Read More

Hjärtenholms lantbruksmuseum

Hjärtenholms lantbruksmuseum invigdes 1972. Det ligger en halv mil norrut från Alvesta och är öppet mellan juni och augusti. På museet kan man se skogs- och jordbrukets historia i Småland. Det visas också sommarutställningar under kortare perioder. Här går det att se hur bönderna ...Read More

Lantbruksmuseet i Alnarp

Lantbruksmuseet i Alnarp håller upp en spegel mot utvecklingen i lantbruket från år 1700 och framåt. Utvecklingen under närmare två hundra år visas med olika föremål, filmer, bilder och en föremålsdatabas. Historia I Malmö hölls Baltiska utställningen år 1914. Innan den öppnades höll man ...Read More

Sveriges Lantbruksmuseum

I Sverige finns många olika lantbruksmuseer att besöka. Ett av dessa är Sveriges Lantbruksmuseum, som är en avdelning i Nordiska museet. Man kan hitta museet om man besöker Julita gård som ligger i Södermanland. Historia På 1800-talet drev den kungliga skogs- och lantbruksakademien ett ...Read More

Redskap i lantbruket

När man ska sköta ett lantbruk krävs det många olika sorters redskap, även manuella sådana. De har en lång historia och har också utvecklats till olika varianter som kan användas specifikt för olika ändamål. Lie Lien är ett jordbruksredskap som sköts manuellt och som ...Read More

Lantbruksmaskiner från förr

De maskiner som man brukar använda i jordbruket har ett gemensamt samlingsnamn, de kallas för jordbruksmaskiner. De används för olika ändamål som foderberedning och jordbearbetning. När den industriella revolutionen kom kunde man övergå från att använda händerna för att skörda spannmål till att bruka ...Read More

Välkommen till nyalantbruksmuseet.se!

Här på bloggen skriver vi om flera kända lantbruksmuseer i Sverige. Vi går också igenom olika redskap som används i jordbruket. Att gå till ett lantbruksmuseum är ett avkopplande sätt att lära sig mer om vår gemensamma historia. Vår livsmedelsförsörjning är en grundläggande del ...Read More